1. Samferdsel

  Estimer bruk av sykkelfelt i en stor norsk by

  #Kusto #Microsoft SQL server #Python #Research #FlowMap #Power BI

  Vi gjennomførte et forskningsprosjekt i samarbeid med kollektivmyndigheter for å få bedre innsikt i bruken av sykkelfelt i en stor norsk by. Prosjektet hadde som mål å estimere bruken av sykkelfelt og samtidig lage estimater om hvilke transportmidler reisende i områdene brukte. Dette ville gi verdifull innsikt i reisemønstrene til brukere av sykkelfeltene og bidra til å utvikle bedre transportløsninger som kan redusere trafikkbelastning, forbedre trafikksikkerhet og øke bruk av miljøvennlige transportalternativer. For å oppnå dette brukte vi en kombinasjon av fysiske Bluetooth Low Energy (BLE)-beacons som var plassert langs sykkelfeltene, i kombinasjon med sensoravlesninger fra telefoner. Dette gjorde det mulig for oss å bestemme hvilket transportmiddel de reisende brukte. Vi gjorde kontinuerlig validering av resultatene og gjorde tilpasninger i eksisterende infrastruktur for å muliggjøre innsamling av flere data. Data om reisende som ble estimert med den foreslåtte modellen ble beriket ved å bruke flere etablerte mobilitetsanalysekilder for å gi ytterligere innsikt i reiseatferden deres. Resultatene fra forskningsprosjektet ga oss verdifull innsikt i bruken av sykkelfelt i byen og hvilke transportmidler som ble brukt av reisende i områdene. Den foreslåtte modellen var effektiv i å estimere transportmiddelbruk og ga oss nyttig innsikt i reisemønstrene til brukerne

  Les mer
 2. Bank og betalingstjenester

  Ny ETL for Checkout Analytics

  #Airflow #Python #RabbitMQ #Docker

  Alle pågående analytics prosjekter ble satt på vent da den tidligere ETL prosessen både ble for kompleks og ikke kunne skalere med data-volumet vi skulle håndtere. Apache Airflow ble derfor vurdert som det mest passende verktøyet for å planlegge, orkistrere og koordinere komplekse datastrømmer i henhold til kundens behov. Prosjektet kan deles inn i to deler; 1) oppsett og implementasjon av Apache Airflow og 2) utvikling av komplekse ETL pipelines for å hente ut, vaske, transformere og laste data fra kildesystemene inn i nytt system egnet for analytics. Oppsett av Apache Airlfow Airflow ble satt opp med Celery implementasjon, inkludert de komponenter som hører til dette; Webserver, Scheduler, PostgreSQL database, RabbitMQ meldingsforvalter og Workers. Komponentene ble implementert som mikrotjenester gjennom Docker og Docker Compose og custom utrullingsprosesser ble satt opp for utvikling og produksjonsmiljøer (DevOps). Implementasjon av ETL pipeline for Checkout Analytics Som en del av prosjektet ble ressurser for uthenting av historisk data tilgjengliggjort via flere ulike RESTful API'er som samlet og sammenfattet betalingsdata fra flere kilder til ett og samme JSON format. Herfra ble Airflow tatt i bruk for å implementere en pipeline for å systematisk hente ut batcher med historisk data fra API'ene, transformere og modellere dataen om til OLAP-kuber, for deretter å laste data inn i ny kilde egnet for analytics.

  Les mer

Klar for å starte ditt neste prosjekt med oss?

Ønsker du et pristilbud? Eller ønsker du å bli kjent med oss over en kopp kaffe? Fyll inn din e-post, så tar vi kontakt med deg.


Vi bryr oss om beskyttelse av dine data.

Les mer om vår Personvernerklæring